LAGAR & REGLER

 • Riksdagen fattade den 4 juni 2014 beslut om en lag beträffande en ny bostadsform. Det så kallade Attefallshuset. Ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad som kan byggas utan bygglov. Den totala byggytan får uppgå till max 25m2.
 • Det som mer än byggytan skiljer Attefallshuset med den klassiska Friggeboden är att byggnaden får användas som permanentbostad men också som gäststuga, garage eller förråd.
 • Attefallshuset får byggas även om det strider mot detaljplanen, t.ex. på prickad mark eller överskridande av tomtens byggrätt.
 • Arean för Attefallshuset kan delas upp. T.ex. kan 15 m2 vara bostad och 10 m2 ett förråd.
 • Utan grannars medgivande måste byggnaden vara placerad minst 4,5 från tomtgräns. Högst taknockshöjd är 4m.
 • Notera att de gamla reglerna med Friggebod finns kvar. Detta innebär att du totalt kan bygga 40m2 utan bygglov.
 • För att få bygga ett komplementbostadshus/Attefallshus krävs att du gör en bygganmälan till ditt Stadsbyggnadskontor.
 • Mer information om bygganmälan processen hittar du under fliken ”Bygganmälan” på Attefallhuset.se.
 • Tillsammans med anmälningsblanketten skall ritningar bifogas.Du behöver plan, fasad, sektion och situationsritning. I vissa fall kan du behöva skicka med ett konstruktionssnitt.
 • Alla dessa ritningar (förutom situationsritning) kan du beställa och ladda ner på Attefallhuset.se.
 • Rådgör gärna med någon av våra säljare innan du lämnar in din bygganmälan.
 • För mer information läs mer på Regeringens och Boverkets hemsida
sv_SESvenska